logo
Jesteśmy członkiem
eurogroupforanimals.org
Dołącz do nas

Sunday, April 24, 2016 Wszystkie miasta i wioski czytają „Psie troski

Wielki konkurs czytelniczy

Ogólnopolski Konkurs czytelniczy „Wszystkie miasta i wioski czytają PSIE TROSKI ” ma na celu promocję czytelnictwa u dzieci, rozwijanie empatii, miłości i odpowiedzialności. Adresowany jest do dzieci szkolnych z klas I - III oraz klas IV -VI.

 

Konkurs Czytelniczy - Regulamin Konkursu

Wszystkie miasta i wioski czytają „Psie troski”

 

Ogólnopolski Konkurs czytelniczy „Wszystkie miasta i wioski czytają PSIE TROSKI ” ma na celu promocję czytelnictwa u dzieci, rozwijanie empatii, miłości i odpowiedzialności.
Adresowany jest do dzieci szkolnych z klas I - III oraz klas IV -VI.

 

Jest konkursem zespołowym – każdą klasę reprezentuje wybrana najlepsza praca.

 

Książką konkursową jest nowa lektura szkolna "Psie troski" Toma Justyniarskiego, która zajęła 1 miejsce w rankingu TOP-10 Ministerstwa Edukacji.

 

W ramach przygotowania do konkursu nauczyciele czytają dzieciom książkę na głos.  Potem omawiają z dziećmi konkretne zagadnienia, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Scenariuszu lekcji. Następnie dzieci przygotowują prace w dowolnej formie (rysunek, szkic, wyklejanki.) w rozmiarze A4.

 

Konkurs zorganizowany jest w dwóch etapach – szkolnym oraz ogólnopolskim.

 

Każda klasa ma za zadanie wyłonić jedną pracę do etapu szkolnego konkursu. Następnie przeprowadzane są eliminacje szkolne, które mają na celu wyłonienie 2 zwycięskich rysunków (jeden w kat. Klas I-III, drugi w kategorii klas VI-VI. Prace te reprezentują szkołę w etapie ogólnopolskim konkursu.
Przedmiotem oceny w II etapie konkursu będą nadesłane przez szkoły rysunki ze zwycięskimi pracami przedstawiającymi najciekawszą scenę z książki „Psie troski”. 
 

Prace prosimy nadsyłać do końca maja 2016r. z dopiskiem Konkurs „Psie troski”

Z tyłu pracy podpisz: Imię i nazwisko autora, tytuł, klasa, szkoła, opiekun, tel kontaktowy.

CELE Ogólnopolskiego Konkursu czytelniczego:
• promowanie czytelnictwa wśród dzieci,
• rozbudzenie pasji czytania,
• poszerzanie wiedzy na temat opieki nad zwierzętami opisanej w nowej lekturze "Psie troski" autorstwa Toma Justyniarskiego, rozwijanie empatii, wrażliwości i odpowiedzialności
• poznawanie języka literackiego, rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia, uczuć, kształtowanie postaw i rozumienia wartości uniwersalnych,
• kształtowania umiejętności ustnego i pisemnego dzielenia się przez uczniów zdobytą wiedzą
• promowanie kulturalnego i życzliwego współzawodnictwa,
• pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
• kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi.

Nagroda główna: Praca dziecka trafi na okładkę do Gazetki edukacyjnej "Anioły ze Szkoły" w ogólnopolskim Miesięczniku "Kocie Sprawy". 

Scenariusz lekcji języka polskiego inspirowany nową lekturą szkolną „ Psie troski”

 

Temat:  „Pies to najlepszy przyjaciel człowieka”

 

  1. Przebieg zajęć

 

Przywitaj uczniów np.; piosenką o psie, którą dzieci znają. Zadaj pytania, tak aby uczniowie kolejno zabierali głos:

-Komu podobała się książka „Psie troski”?

-Co najbardziej się podobało w książce?

-Które sceny utkwiły wam w pamięci?  Dlaczego właśnie te sceny?

-Czy chcielibyście kiedyś w przyszłości obejrzeć film „Psie troski” i dlaczego?

-Jak zachęcicie swoich bliskich do przeczytania książki „Psie troski”?

 

  1. Warto mieć psa – TAK czy NIE?

 

Narysuj na tablicy dwie kolumny: argumenty „za” posiadaniem psa i po drugiej stronie  argumenty „przeciw” posiadaniu zwierzęcia.

 

  1. Podsumowanie

 

W których sytuacjach można powiedzieć, że „Pies to najlepszy przyjaciel człowieka”?

Dzieci proponują:

-Pies dobrym towarzyszem w zabawie

-Psy pełnią funkcję przewodnika, ratownika, pomagają w Policji

Co człowiek może zaoferować psom w zamian?

- ludzie mogą chronić psa, ustalają np. prawa zwierząt

-  mogą troszczyć się o swoje czworonogi, zapewniając im opiekę, szczepienia

- muszą pamiętać o karmie i codziennym dostępie do wody

- muszą zapewnić codzienny ruch i spacer, co gwarantuje zwierzętom zdrowie

 

4. Praca domowa

 

Narysuj wybraną scenę z książki „Psie troski”. Nadaj swojemu rysunkowi tytuł.

 

Każda klasa ma za zadanie wyłonić jedną pracę do etapu szkolnego konkursu. Następnie przeprowadzane są eliminacje szkolne, które mają na celu wyłonienie 2 zwycięskich rysunków - jeden w kat. Klas I-III, drugi w kategorii klas VI-VI. Prace te reprezentują szkołę w etapie ogólnopolskim konkursu. Uwaga. Tylko dwie prace z jednej szkoły przechodzą dalej!
Przedmiotem oceny w II etapie konkursu będą nadesłane przez szkoły dwa rysunki ze zwycięskimi pracami przedstawiającymi najciekawszą scenę z książki „Psie troski”. 
 

Prace prosimy nadsyłać do końca maja 2016r. na adres: ul. Borecka 25, 03-034 Warszawa z dopiskiem:  Konkurs „Psie troski”.

Autorzy nadsyłając prace wyrażają zgodę na publikowanie ich wraz z opisem w mediach ogólnopolskich wydanych drukiem oraz w internecie.

Z tyłu pracy podpisz: Imię i nazwisko autora, tytuł, klasa, szkoła, opiekun, tel. kontaktowy.

 

 

 

 

0 Comments

This thread has been closed from taking new comments.