logo
Jesteśmy członkiem
eurogroupforanimals.org
Dołącz do nas

Wednesday, November 26, 2014 STOP znęcaniu się nad zwierzętami wykorzystywanymi do doswiadczeń!

W petycji czytamy: "Sprawą, która budzi nasz szczególny sprzeciw, jest rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, którego celem jest transpozycja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. O wadach prawnych tego projektu i nowych standardach obniżających ochronę zwierząt w Polsce informujemy od wielu tygodni, ale nasz głos wydaje się być niesłuchanym. Zaproponowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprawki nie są, według nas, wystarczające. Projekt rządowy w takim kształcie nadal nie wprowadza nawet minimalnych standardów wynikających z przedmiotowej dyrektywy, a w wielu przypadkach te standardy obniża. Ustawa w tej formie stwarza ryzyko – a w naszym odczuciu wysokie prawdopodobieństwo – dodatkowego bólu, cierpienia i stresu zwierząt. Obecne rozwiązania nie gwarantują również obywatelom i organizacjom pozarządowym żadnych mechanizmów kontroli społecznej w obszarze objętych niniejszą ustawą procedur. Zastrzeżenia budzi również przejrzystość związanego z tą ustawą procesu legislacyjnego."

Zachęcamy do podpisania petycji : APEL DO PANI PREMIER EWY KOPACZ

0 Comments

This thread has been closed from taking new comments.