logo
Jesteśmy członkiem
eurogroupforanimals.org
Dołącz do nas

Wednesday, April 8, 2015 Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a Zwierzęta - My zadajemy pytania, niektórzy odpowiadają!

Pytamy kandydatów na Prezydenta RP jaki jest ich stosunek do zwierząt!

W dniu dzisiejszym do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wysłaliśmy pismo o treści:

"W polskich domach żyje około 8 milionów psów i 6 milionów kotów. Polska jest krajem w przeważającej części miłośników zwierząt, niestety jest także drugie oblicze Polaków – schroniska dla bezdomnych zwierząt i ich sytuacja. Gdyby nie organizacje pozarządowe wiele nieprawidłowości nie ujrzałoby światła dziennego. To dzięki rzeszy wolontariuszy i działaczy poprawia się los bezdomnych zwierząt. Niestety zauważamy często, że wymiar sprawiedliwości także nie radzi sobie z karaniem osób znęcających się nad zwierzętami, traktując występek przeciwko życiu i zdrowiu istoty żywej gorzej niż kradzież batonika ze sklepu! 
W związku z powyższym rodzą się pytania do osób ubiegających się o najważniejszy urząd w państwie o ich stosunek do zwierząt. Będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Czy po wyborach zajmie się Pani/Pan tematem ochrony zwierząt i będzie wspierać organizacje pozarządowe w walce o prawa zwierząt?
2. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem kar za znęcanie się nad zwierzętami?
3. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem prawa obywateli do stanowienia aby na prywatnym terenie mogli zakazywać polowań? Czy jest Pani/Pan za udziałem dzieci w polowaniach?
4. Czy jest Pani/Pan za ograniczeniem wielkoprzemysłowych hodowli zwierząt na terenie naszego kraju?
5. Czy znany jest Pani/Panu raport Najwyższej Izby Kontroli o stanie polskich schronisk dla bezdomnych zwierząt? 
6. Czy rozważa Pani/Pan poparcie inicjatywy ustawodawczej organizacji pozarządowych mającej poprawić los zwierząt w Polsce?

Odpowiedzi na powyższe pytania zostaną podane do publicznej wiadomości. Liczmy, że dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i zwiększenia świadomości obywateli naszego kraju odpowie Pani/Pan na zadane pytania, które są tylko tematami sygnalizującymi szersze problemy ochrony środowiska."

Mamy nadzieję, że Kandydaci odpowiedzą nam na te pytania! Będziemy informować jak tylko dostaniemy odpowiedzi.

 

Pierwszą odpowiedź otrzymaliśmy od Kandydata na Prezydenta Pana Grzegorza Brauna:

"Na wstępie pragnę wyrazić swój szacunek oraz pełną aprobatę dla państwa, podziwu godnej, działalności. Częstokroć mawia się, iż stosunek do zwierząt jest weryfikatorem dobroci człowieka. Jestem bliski tej diagnozie, zatem z nieukrywaną radością odpowiem Państwu na zadane pytania.

Odp.1 W Polsce jest bardzo dużo do zrobienia. Okres bezdusznych rządów odczuli najbardziej najsłabsi, co w prostej linii przełożyło się niestety na los naszych braci mniejszych. Żywot naszych bezdomnych podopiecznych leży mi głęboko na sercu, jednak w wielości koniecznych zmian systemowych będę robił wszystko, aby polepszyć warunki bytowe każdego człowieka w naszym kraju, co w sposób logicznie prosty przełoży się na polepszenie warunków życia opuszczonych zwierząt. Zatem moja odpowiedź na Wasze pytanie brzmi „tak”, lecz sposób dojścia do zadowalającej sytuacji chciałbym osiągnąć na moduł trwały i ostateczny, by uniezależnić Waszą działalność od „akcyjnego” charakteru załatwienia problemu.

Odp.2 Składam obietnicę, iż zapoznam się wnikliwie z wachlarzem kar za znęcanie się nad
zwierzętami. Jako człowiek o stabilnym światopoglądzie początek istnienia naszych braci mniejszych umiejscawiam, w tożsamym z moim Źródle. Zatem, niejako naturalnie, wpisuję się w walkę o godność każdego przejawu Boskiego scenariusza. Swą akceptację penalizacji nikczemnych czynów wobec zwierząt, zacznę zapewne od skutecznej egzekucji ustawowych kar wywiedzionych z dotychczas obowiązującego prawa. Tak, aby jakiekolwiek zmiany wymiaru kar kojarzone były z ich nieuchronnością.

Odp.3 Jednym z warunków zaistnienia mojego wymarzonego Państwa, jest szeroko pojęta własność oraz przywileje z niej wynikające. Nie zamierzam zabraniać nikomu niczego, co czyni ze swoim przedmiotem posiadania, włącznie z inicjatywnym wprowadzeniem zakazu polowań na terenach prywatnych. Jeśli zaś chodzi o udział dzieci w polowaniach, zdecydowanie opowiadałbym się za ich uczestnictwem w zajęciach na strzelnicach z założeniem fizycznego i społeczno - patriotycznego rozwoju.

Odp.4 Wielkoprzemysłowe hodowle zwierząt są wynikiem popytu, ekonomii i rozwoju industrializacji każdego kraju. Mam jednak pełną świadomość, iż ich uciążliwość jest dolegliwa dla bezpośredniego sąsiedztwa jak również globalnie, dla zlewni Morza Bałtyckiego. Wychodzę z założenia, że ekonomia nigdy nie może usprawiedliwiać strat
naturalnych, uzasadniając je stanem wyższej konieczności. Reasumując powyższy temat; kwestia wymaga uszanowania opinii bezstronnych fachowców.

Odp.5 Nie jest mi znany raport Najwyższej Izby kontroli o stanie polskich schronisk, jednak sądząc po kondycji zdemolowanego stanu Państwa domniemywam, iż przedstawia on stan bliski ruinie. I znowu przypomnę, że moje inicjacje systemowych rozwiązań mają zmierzać do naprawy Rzeczypospolitej nie wyłączając godnego losu żadnego z istnień.

Odp.6 Poprę oczywiście każdą, rozsądną inicjatywę ustawodawczą organizacji pozarządowych, mającą poprawić los zwierząt w Polsce, zgodnie z moim sumieniem i chrześcijańskim porządkiem świata.

 Dziękując Wam za dotychczasowy wysiłek

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Braun"

Otrzymaliśmy odpowiedź od kandydatki na Prezydenta RP dr Magdaleny Ogórek:

„Pan

Wojciech Muża

Prezes Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezesie,

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie. Prosimy przyjąć szczere wyrazy uznania dla Państwa bezinteresownego zaangażowania w walkę o ochronę i poprawę sytuacji zwierząt w Polsce.

Dr Magdalena Ogórek troszczy się o los i dobrostan zwierząt stojąc na stanowisku, iż kwestie ochrony zwierząt należy uznać za niezwykle ważne. Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dołoży wszelkich starań, aby prawa zwierząt były przestrzegane i realnie chronione odpowiednimi przepisami prawnymi. Dr Magdalena Ogórek uważa, iż obecnie obowiązujące kary za znęcanie się nad zwierzętami nie wymagają zaostrzenia, lecz bezwzględnego i skutecznego stosowania. Nazbyt często bowiem polskie regulacje chroniące zwierzęta pozostają martwą literą prawa, na co nie może być przyzwolenia ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy przyjąć zapewnienie, iż po objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr Magdalena Ogórek będzie aktywnie wspierać wszelkie stowarzyszenia oraz organizacje działające na rzecz ochrony praw zwierząt. Wystąpi z szeregiem adekwatnych inicjatyw ustawodawczych, dążąc między innymi do ustawowego zagwarantowania odpowiednich środków na opiekę nad zwierzętami. Jako zdecydowana przeciwniczka uboju rytualnego dr Magdalena Ogórek stoi także

na stanowisku, że ubój rytualny powinien zostać jednoznacznie zakazany nie tylko na terenie Polski, lecz również całej Unii Europejskiej. Kandydatka na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opowiada się też za całkowitym zakazem udziału osób nieletnich w polowaniach. Poprawa losu zwierząt będzie stanowić jeden z ważnych celów prezydentury dr Magdaleny Ogórek.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Wyborczy Kandydata

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek“

3 Comments

 1. avatar
  Krzysztof • Apr 16, 2015 at 10:03 AM

  Bardzo mądry człowiek


 2. avatar
  Asia • Apr 20, 2015 at 05:17 PM

  A jak dla mnie mówi totalnymi ogólnikami -nie wierzę aby osoba, która nie zna nawet katalogu kar za znęcanie się nad zwierzętami była przejęta ich losem i faktycznie uwzględniła jego poprawę na etapie wywiązywania się z wyborczych obietnic. Doceniam to, że pan Braun poświęcił czas na udzielenie odpowiedzi, ale nie przekonał mnie do siebie.


 3. avatar
  Anna • Apr 21, 2015 at 07:35 AM

  Z odpowiedzi tego Pana wnosze, ze los zwierzat nie ulegnie poprawie. Martwi mnie fakt zachecania dzieci do odwiedzania strzelnic.. Watpie , czy wplynie to pozytywnie na ich morale. Patriota mozna byc rowniez i bez broni Panie Braun.


This thread has been closed from taking new comments.